Podřezání zdiva

Strojní podřezání zdiva, vložení izolace, zaklínování

Provedení dodatečné horizontální izolace zdiva technologii strojní podřezání. K mechanickému podřezání cihelného zdiva se používá řetězová pila. Spára se podřezává na celou tloušťku zdiva. Zdivo se prořezává po úsecích maximálně 1,1 m. Úsek prořezané spáry se před vložením fólie kontroluje protažením ocelovou pilou, aby spára neobsahovala drobné kamínky a zbytky malty znemožňující vložení fólie. Do prořezané spáry se vloží izolační fólie. V místnostech, kde se mění podlahy, zůstane přesah fólie 10 cm pro napojení na vodorovnou izolaci podlahy. Po vložení fólie se spára vyplňuje rychle tuhnoucí cementovou maltou a plastovými klíny z PVC o tloušťce 6-11 mm dle prořezané spáry. Poté následuje proříznutí dalšího úseku a vložení fólie s přesahem v podélném směru minimálně 5 cm.

Podrezavani zdiva Podrezavani zdiva Podrezavani zdiva