Injektáže

Chemická injektáž zdiva proti vlhkosti

Injektáž zdiva – clona proti vzlínající vlhkosti. Injektážní roztok se používá pro beztlakovou injektáž cihelného případně smíšeného zdiva. Roztok penetruje do porezního zdiva, kde proběhne chemická reakce, která způsobí nesmáčivost(hydrofobifu) porézní struktury. Přes tuto proinjektovanou zónu nemůže vzlínat kapilární voda. Injektáž se provádí ve zdivu do předvrtaných otvorů o průměru 25-30 mm ve sklonu 24-45 stupňů. Poloha vrtu je co nejblíže k úrovni podlahy. Hloubka vrtu závislá na tloušťce stěny a vrt končí cca 8 cm od protilehlého líce vrtané zdi. Na 1 metr zvlhlého zdiva je průměrný počet 7-8 vrtů v osových vzdálenostech 120-150 mm. Injektáž se provádí podle technologického postupu výrobce.

Injektážní polyuretan MEDIATAN 710

Je jednosložkový polyuretan, jehož koeficient napěnění je až 25x v závislosti na použitém injektážním tlaku, okolní teplotě, teplotě masívu a množství vlhkosti. Při své polymeraci odnímá z masívu vodu, cca 20%25 obsahu. Přilnavost k masívu je 1,1 MPa, což zaručuje další předpoklad vodonepropustnosti i při tlakové vodě. Tento polyuretan je charakteristický svou velkou pružností po ukončení polymerace, která jej předurčuje pro použití v masívu, kde lze předpokládat velké statické a dynamické pohyby, jako například pracovní a dilatační spáry.

Injektaz Injektaz Injektaz