Omítky

Sanační omítky BAUREX

Baurex je optimální při odstraňování důsledků působení vlhkosti při rekonstrukcích a modernizacích s vynaložením minimální pracnosti na sanaci. Při důsledném dodržení technologického postupu zaručuje trvalý efekt – zatím sledováno 30 let.

Základní charakteristika:

  • vytváří vysoce porézní omítku, která se dobře nanáší a působí v celé tloušťce omítky. Má výbornou přilnavost i na velmi hladké povrchy jako je například beton.
  • Činí omítku vysoce prodyšnou. Na rozdíl od jiných používaných přípravků jím není vlhkost do zdiva uzavírána, nýbrž naopak je odváděna ven ve formě vodních par. Zdivu je umožněno dýchat, přičemž povrch omítky je suchý.
  • V důsledcích svého působení nejen odstraňuje vnějškové znaky působení vlhkosti jako například mapy, nýbrž vylučuje i následné tvoření plísní, houby, solných výkvětů či hnilobného zápachu.
  • se úspěšně používá od roku 1961, od roku 1963 jsou baurexové omítky průběžně ověřovány a odzkušovány autorizovanými zkušebnami.
  • Obdržel v roce 1996 opětovně Rakouskou pečeť kvality s právem používat ji na obaly výrobku.
  • Nepůsobí negativně na životní prostředí, není jedovatý, agresivní ani žíravý, nevylučuje škodlivé výpary.
  • Umožňuje omítku uvnitř i vně dále upravovat malbami a omítkovinami vyráběnými běžně i u nás.
  • Při skladování nutno chránit před mrazem, omítka se nesmí obkládat či tapetovat, čímž by došlo k uzavření pórů.
  • Je ideálním řešením při modernizacích a rekonstrukcích, na omítkách opěrných a ohradních zdí, sklepních prostor katakomb, památkových objektů.

Reference:
Za svůj systém sanace vlhkého zdiva byl BAUREX oceněn Rakouskou pečetí kvality, která je udělována pouze na základě kladných výsledků průkazných zkoušek. Také v ČR a SR byly tyto účinky Baurexu potvrzeny na základě výsledků laboratorních zkoušek TAZUS PRAHA a praktických zkoušek při rekonstrukci Jižních zahrad na Pražském hradě.